Избери година

Силно негативни данни за коефициента на естествен прираст по общини

Коефициентът на естествен прираст на населението се измерва в промили (на 1 000 души) и показва промяната на броя на населението  в следствие на разликата в броя на новородените и починалите в рамките на съответната община.

Картата показва негативните демографски процеси в страната, като почти всички общини имат отрицателен коефициент на естествен прираст. Дори най-големите общини – като София-град, Пловдив и Варна, губят население поради естествените демографски процеси.

Единствените общини с положителен коефициент на естествен прираст през 2019 г. са Руен, Твърдица, Сърница и Кайнарджа. На дъното на класацията остават общини, в които естественият прираст е паднал под 30 промила, а те вече са 10 на брой, което означава че населението им се свива много бързо.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ