Общински профили

Брой преподаватели в детските градини, 2018-2023 г.

Източник на данните:
НСИ