Общински профили

Общински разходи на човек от населението, 2019-2023 г.

Източник на данните:
Министерство на финансите