Общински профили

Капиталови разходи на общините, 2022-2023

Източник на данните:
Министерство на финансите