Общински профили

Население на един лекар, 2019-2023 г.

Население на един лекар: Населението на общината, разделен на броя практикуващи лекари (без лекарите по дентална медицина) в нея за съответната година. 

Предвид очакваната зависимост на общия брой лекари и населението в една община, обръщаме специален поглед към съотношението брой население средно на един лекар, като по-ниските стойности сигнализират по-добър достъп до здравни услуги. За поредна година община Плевен се нарежда начело на този индикатор с по 78 души средно на лекар. Това се дължи на много болници и медицинския университет в града, както и на относително малкото население спрямо други здравни хъбове като София, Варна и Пловдив. Интересното е, че стойността на съотношението пада значително спрямо стойността от 2019 г. – 97 – като това не се дължи толкова на свиване в населението, колкото на факта, че лекарският персонал в общината расте от 1217 на 1412 за петте години. Този ръст върви паралелно с активното разкриване на допълнителен болничен капацитет в общината.

На втора позиция се нареждат общините Панагюрище и Пловдив с по 108 души на лекар, следвани от Бяла (област Русе) с по 142 души/лекар и Варна с по 146 души/лекар. Въпреки голямото си население, Столицата е на 10-то място със 176 души/лекар, което е значително подобрение спрямо 195 души/лекар през 2019 г. Общо за страната стойността на индикатора е 215 (приблизително колкото са в община Габрово), като само в 23 общини тази стойност е по-висока. Спрямо 2019 г., нивото на индикатора за страната пада с 20 души/лекар, като това по-скоро се обяснява със свиването на населението на национално ниво. Въпреки съотнасянето към броя жители, най-малко хора на лекар се падат предимно в областни градове, което е разбираемо, предвид че именно там се концентрират лечебни заведения, които да обслужват и околни общини.