Избери година

104 общини с ученици на ДЗИ по математика

Картата представя резултатите на учениците на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) след 12 клас по математика за учебната 2018/19 г. Тъй като Министерство на образованието и науката не публикува данни на ниво община, а само на ниво училище, представените данни са изчислени от ИПИ, като средната оценка за общините е средната за училищата в нея, претеглена с броя ученици, явили се на изпита.

При сравняването на данните трябва да имаме предвид, че матурата по математика не е сред популярните - на нея са се явили едва 2,3 хиляди ученици в рамките на последната учебна година, което я прави повече от пет пъти по-малко популярна от най-посещаваната втора матура, по английски език. По тази причина, особено в малките общини, често резултатите се различават много от година на година, а когато се явяват 5-10 ученици в община персоналните им способности и знания натежават в средните стойности за общината.

През учебната 2018/19 на матура по математика са се явили ученици от 104 общини, под половината в страната. В 67 от тях са се явили по 10 или по-малко зрелостници. Повече от 100 ученици на матурата са явили само в София, Пловдив, Варна и Бургас, като само в столицата броят им надхвърля 500.

За сметка на това, оценките на зрелостния изпит по математика са чувствително по-високи от тези по български език и литература - много малко са общините, в които средната оценка на този изпит е под Добър (4), най-вероятно тъй като на него се явяват единствено учениците, които са уверени че ще се справят добре. Оценки "Слаб" има само в две общини, при това само с по един явил се ученик, което означава че резултатът е по-скоро случаен.

Обратно, има общини с много високи, близки до отличните резултати, където се явяват не малък брой ученици - в Златоград например средната оценка на 10 зрелостници е 5,97, в Чирпан - 5,67 за 21 ученици. Сред общините с голям брой явили се ученици най-добре се представя Бургас (5,24), следван от Варна (5,20), а в столицата средната оценка е точно Много Добър (5).

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ