Дял на наетите в публичния сектор

Избери година

В 33 общини делът на заетите в публичния сектор е над 50%

Делът на наетите в публичния сектор (с някои изключения в енергетиката и някои индустрии, например оръжейната) в общия случай е белег за продуктивността на местните икономики. Видно, в по-бедните райони на страната, особено в Северозапада държавата е най-важният работодател.

Най-висок е делът на наетите в публичния сектор в общините Трекляно (94,4%) и Бойница (93,3%), където на практика частна икономика отсъства. В цели 33 общини този дял обаче надхвърля половината наети, като те са концентрирани в няколко района - Северозападът, по границата със Сърбия, както и в някои части на Стара Планина и Североизтокът.

От обратната страна, има 4 общини - Марица, Лясковец, Съединение и Божурище - където делът на публичния сектор сред наетите е под 10%, а в други 40 общини той е под 20%. Прави впечатление, че повечето общини с малък дял на наетите в публичния сектор са сред водещите индустриални центрове.

Що се отнася до водещите икономически центрове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора - делът на публичния сектор в тях гравитира около 20% - близо до средните за страната 23%.

Номинално, най-много наети в публичния сектор има в столицата (144 хиляди души), Пловдив (32 хиляди) и Варна (26 хиляди души).

Източник на данните:
Национален статистически институт