Избери година

Средната заплата в публичния сектор

Заплатите в публичния сектор варират значително между отделните общини. Средните са близо до средните за страната като цяло - 1157 лева брутно месечно през 2018 г., но в много от малките общини те са чувствително под средните, между 700 и 800 лева.

Очаквано, най-високите заплати в публичния сектор са в общините, където са разположени големи енергийни предприятия - Козлодуй, Раднево и Гълъбово, както и в административния център София. Обратно, най-ниските са в малки и бедни общини - Грамада, Бойница, Ценово, Ружинци. Като цяло, под 1000 лева брутно са заплатите в публичния сектор в 225 общини.

На общинско ниво се наблюдава и значителен дисбаланс между заплатите като цяло и тези в публичния сектор. В почти всички случаи те са по-високи, но има и значителни изключения - общините със силни минни предприятия, например, като Челопеч и Панагюрище, където заплатата в публичния сектор е съответно едва 43% и 68% от средната. Същото се наблюдава и в общини със силна преработваща промишленост, като Пирдоп (61%), Божурище и Летница (по 67%).

Източник на данните:
Национален статистически институт