Брой ученици, явили се на ДЗИ по математика 2020 г.

Избери година

На изпита по математика са се явили едва 2,5 хиляди зрелостници през 2020 г.

За сметка на това, изпитът по математика е доста по-малко популярен, като на лятната сесия са се явили едва 2,5 хиляди зрелостници. Учениците са струпани в четирите най-големи града, като впечатление прави и относително големият брой явили се в Русе (73) и Кюстендил (51) спрямо общия брой зрелостници.

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ