Избери година

На изпита по математика са се явили едва 2,5 хиляди зрелостници през 2020 г.

За сметка на това, изпитът по математика е доста по-малко популярен, като на лятната сесия са се явили едва 2,5 хиляди зрелостници. Учениците са струпани в четирите най-големи града, като впечатление прави и относително големият брой явили се в Русе (73) и Кюстендил (51) спрямо общия брой зрелостници.

Източник на данните:
МОН, изчисления на ИПИ