Избери година

Въвеждането на задължителна казарма би отнело по година от живота на приблизително 676 хиляди души

Важно уточнение е, че данните обхващат всички хора от мъжки пол от 0 до 19 години, тъй като общински данни само за 19 годишните няма достъпни, но пък ако дори и хипотетично предположим, че предложението се приеме, то и по-малките ще подлежат на казарма един ден.

Към 2019 г., въвеждането на задължителна казарма би отнело по година от живота на приблизително 676 хиляди души (разбира се, ако допуснем, че тя се отнася само за мъжете). Очаквано, повечето от тях са струпани в големите градове – 129 хиляди в София, други 36 хиляди в Пловдив и 35 хиляди във Варна. От обратната страна на класирането е Трекляно, с едва 29 мъже под 19 годишна възраст, Бойница с 36 и Ковачевци с 57. Повечето общини като цяло спадат в групата с между 500 и 2000 млади мъже.

Източник на данните:
НСИ