Ученици в общообразователните и специалните училища на един учител, 2020 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ