Общински профили

Избери

Ударът е най-тежък в две групи общини – планинските курорти и малките индустриални общини

Сравнението между равнищата на безработица между август 2019 и август 2020 г.  позволява – с известно приближение – да се оцени въздействието на кризата върху трудовите им пазари. Общините които са подобрили безработицата си въпреки ограниченията и кризата са единици, и изглежда трудно да се открие обща черта между тях. И тук обаче ръстът в безработицата по Черноморието е под очаквания – в повечето от тях с по 2-3 процентни пункта, по-чувствително в общините около Варна в сравнение с тези около Бургас. Това обаче не означава непременно, че хотелиерите и ресторантьорите са наели същия брой хора – напълно възможно е работилите в туризма миналото лято да не са се регистрирали като безработни, а да са минали направо в групата на неактивните, като отговор на този въпрос ще имаме чак при публикуването на данните за заетостта през третото тримесечие. И при това сравнение ударът изглежда най-тежък в две групи общини – планинските курорти и малките индустриални общини.

Източник на данните:
Агенция по заетостта