Общински профили

Избери

Oт 20 хиляди преподаватели в детските градини, малко над 1/5 са в столицата

Според данните на НСИ, от общо 20 хиляди преподаватели в детските градини, малко над 1/5 са в столицата. По почти хиляди има и във Варна и Пловдив, 575 в Бургас, 410 – в Русе. Почти всички общини – 229 – са с по-малко от 100 преподаватели в детските градини. Без детска градина е само една община в страната – пограничната Трекляно.

Източник на данните:
Национален статистически инситут