Общински профили

Дял на напусналите ученици между I и VII клас, учебна 2018/19 г.

Избери

Най-често срещаните дялове на напусналите са от порядъка на 2-4%

Относителният дял на напусналите ученици  описва способността на местните образователни системи да обхващат и задържат учениците. Най-често срещаните дялове на напусналите са от порядъка на 2-4% от всички ученици, но има и значително по-негативни примери – Трекляно (30%), Борово (18%), Ново село (17%), Невестино (14%). Чувствителни разлики има и между големите общини – докато в Столична община делът на напусналите ученици е едва 0,7%, то в Пловдив той е цели 4,3%, а в Бургас – 3,3%. Има няколко струпвания на съседни общини, където напускането видимо е сериозен проблем – в районите около Пазарджик и Сливен, в общините около Велико Търново, във Врачанско и Видинско, както и около Търговище и Силистра. Обратно, видимите региони където то изглежда поне до голяма степен преодоляно са в Смолянско, няколко части на благоевградска област, Средногорието и около Габрово.

Източник на данните:
НСИ