Избери година

Разходите за дълготрайни активи степен рисуват карта на преработващата промишленост

Претеглени спрямо населението, разпределението на разходите за ДМА остава почти същото. Тук се открояват трите индустриални общини около столицата – Елин Пелин, Костинброд и Божурище, както и промишлените клъстери около Пловдив и Варна. Останалите общини с относително високи инвестиции на човек от населението са по-скоро изолирани.

Източник на данните:
НСИ