Дял на ИКТ и далекосъобщенията в произведената продукция, 2018 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ