Общински профили
<- към списъка с общини

Община Борово: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
143/265 място
1 194 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
167/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
128/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
224/265 място
4 068 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
184/265 място
34,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
170/265 място
3 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
238/265 място
148 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
204/265 място
25 ученици