Общински профили
<- към списъка с общини

Община Земен: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
148/265 място
1 193 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
243/265 място
14,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
262/265 място
1,2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
229/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
252/265 място
2 013 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
110/265 място
60,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
236/265 място
1 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
260/265 място
57 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
200/265 място
39 ученици