Общински профили
<- към списъка с общини

Община Чепеларе: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
122/265 място
1 218 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
115/265 място
169,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
34/265 място
3 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
209/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
183/265 място
5 943 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
64/265 място
72,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
124/265 място
10 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
203/265 място
328 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
119/265 място
177 ученици