Общински профили
<- към списъка с общини

Община Пордим: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
203/265 място
1 089 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
186/265 място
58,6 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
128/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
147/265 място
2,9 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
202/265 място
4 892 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
189/265 място
32,5 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
189/265 място
3 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
195/265 място
366 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
184/265 място
64 ученици