Общински профили
<- към списъка с общини

Община Струмяни: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
245/265 място
995 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
170/265 място
77,9 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
136/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
35/265 място
2,1 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
209/265 място
4 634 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
Няма данни
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
248/265 място
1 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
210/265 място
300 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
208/265 място
19 ученици