Общински профили
<- към списъка с общини

Община Павел баня: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
96/265 място
1 290 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
88/265 място
274,9 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
173/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
193/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
105/265 място
12 594 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
213/265 място
19 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
98/265 място
21 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
104/265 място
925 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
102/265 място
261 ученици