Общински профили
<- към списъка с общини

Община Лом: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
159/265 място
1 178 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
75/265 място
404,1 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
119/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
143/265 място
2,8 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
59/265 място
21 248 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
35/265 място
81 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
45/265 място
77 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
60/265 място
1 688 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
44/265 място
726 ученици