Общински профили
<- към списъка с общини

Община Рила: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
214/265 място
1 067 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
242/265 място
15,6 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
9/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
180/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
244/265 място
2 442 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
29/265 място
83,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
202/265 място
2 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
251/265 място
89 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
Няма данни