Общински профили
<- към списъка с общини

Община Генерал Тошево: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
111/265 място
1 242 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
73/265 място
409,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
162/265 място
2 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
155/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
113/265 място
11 114 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
155/265 място
47,7 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
125/265 място
10 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
132/265 място
715 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
89/265 място
284 ученици