Общински профили
<- към списъка с общини

Община Своге: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
29/265 място
1 499 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
118/265 място
160,5 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
82/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
237/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
66/265 място
19 427 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
178/265 място
37,1 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
77/265 място
37 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
106/265 място
914 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
58/265 място
484 ученици