Общински профили
<- към списъка с общини

Община Дупница: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
139/265 място
1 198 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
45/265 място
995,5 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
87/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
52/265 място
2,5 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
33/265 място
37 795 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
51/265 място
75,2 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
29/265 място
172 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
32/265 място
3 375 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
33/265 място
919 ученици