Общински профили
<- към списъка с общини

Община Малко Търново: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
169/265 място
1 155 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
Няма данни
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
24/265 място
3,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
204/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
242/265 място
2 628 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
98/265 място
63 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
230/265 място
1 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
240/265 място
136 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
180/265 място
72 ученици