Общински профили
<- към списъка с общини

Община Септември: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
23/265 място
1 576 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
70/265 място
423,6 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
69/265 място
2,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
120/265 място
2,6 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
57/265 място
21 795 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
171/265 място
42 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
121/265 място
11 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
73/265 място
1 381 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
56/265 място
485 ученици