Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сопот: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
78/265 място
1 337 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
68/265 място
460,5 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
2/265 място
4,5 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
157/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
148/265 място
8 375 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
19/265 място
89 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
102/265 място
18 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
139/265 място
629 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
47/265 място
696 ученици