Общински профили
<- към списъка с общини

Община Карнобат: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
100/265 място
1 280 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
54/265 място
705,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
251/265 място
1,4 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
9/265 място
2 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
61/265 място
20 840 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
59/265 място
73,3 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
72/265 място
41 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
46/265 място
2 038 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
59/265 място
482 ученици