Общински профили
<- към списъка с общини

Община Сунгурларе: икономически и социален профил

Пазар на труда
Средна брутна месечна заплата на наетите (2022 г.)
113/265 място
1 240 лв./месец
Икономика и инвестиции
Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия (2021 г.)
165/265 място
83,3 млн. лв.
Местни финанси
Размер на данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица (2023 г.)
65/265 място
2,6 ‰
Размер на данъчна ставка за данък върху възмездно придобиване на имущество (2023 г.)
249/265 място
3 %
Демография
Население според преброяването (2021 г.)
119/265 място
10 583 души
Дял на населението в градовете (2021 г.)
207/265 място
25,8 %
Здравеопазване
Брой лекари (2022 г.)
179/265 място
3 лекари
Образование
Брой ученици в общообразователните учлища (2021/2022 г.)
110/265 място
906 ученици
Брой ученици в професионалните учлища (2020/2021 г.)
130/265 място
155 ученици