Избери година

През 2019 г. събраните общо собствени приходи от общините са около 2,4 млрд. лв.

През 2019 г. събраните общо собствени приходи от общините са около 2,4 млрд. лв., или средно по 347 лв. на жител. Различията обаче са значителни, като в 6 общини се те надхвърлят 1000 лв. (Созопол, Мирково, Несебър, Приморско, Чавдар и Челопеч), в още 29 са в границите от 400 до 1000 лв., а цели 79 общини имат собствени приходи до 200 лв. на човек от населението. Във водещите 25 общини не попада нито един областен център освен столицата. Относително високи постъпления от местни данъци и такси отчитат сравнително малки общини с развита добивна индустрия, енергетика и  тежка промишленост, както и такива, в които туризмът играе значима роля в регионалната икономика.

Източник на данните:
Министерство на финансите, изчисления на ИПИ