Общински профили

Население по етническа принадлежност, преброяване 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ