Общински профили

Население според преброяванията, 2011 и 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ