Общински профили

Население според преброяванията, 2011 и 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ