Общински профили

Промяна в броя на преподавателите на 1000 ученика, 2016-2021 г.

Избери

Разликите в относителния брой на преподавателите в общините остава значителна. Той е най-висок предимно в малки, отдалечени общини, особено в областите Смолян и Кърджали. С най-малко учители на хиляда ученика са общините Якимово (60) и Невестино (66), а с най-много – общините Макреш (333) и Борово (284). В столицата броят на учителите е 93 на хиляда ученика, в Пловдив – 84, а във Варна – 80.  

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ