Промяна в броя на преподавателите на 1000 ученика, 2016-2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ