Общински профили

Дял на ежедевните трудови мигранти от други общини сред наетите, 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ