Общински профили

Дял на ежедневните трудови мигранти от други общини сред наетите, 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ