Общински профили

Дял на икономически неактивните сред населението на 15-64 години, преброяване 2021 г.

Избери

Делът на икономически неактивните лица сред населението на 15-64 години представлява броят на икономически неактивните лица в общината (нито заети, нито безработни), съотнесен към броя на жителите на общината в групата 15-64 години.

Обратната страна на заетостта е неактивността – броят и разпределението на хората в трудоспособна възраст които нито работят, нито активно търсят работа. В повече от половината общини делът на неактивните надхвърля 1/3 от трудоспособните, а над 50% е той в 11 общини, най-висок – в Макреш (71%). Видими струпвания на общини с висок дял на хората, изпаднали от пазара на труда има на няколко места в страната – около Ловеч, Кърджали, Разград, Шумен и Сливен. Обратно, зоните с нисък дял на неактивните са в  периферията на София, около Габрово и Стара Загора, както и в смолянско. Като цяло големите градове и областните центрове се представят по-добре, което се потвърждава и от значителните разлики в резултатите на пазара на труда между урбанизираните и селските райони.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ