Общински профили

Чакащи за социална услуга „Асистентска подкрепа“, 2021 г.

Избери

Чакащи за социална услуга „Асистентска подкрепа“: Броят на заявилите желание да получават услугата „Асистентска подкрепа“, за които обаче общината няма капацитет да я предостави. Услугата осигурява подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, ежедневни домакински дейности и комуникация и се предоставя на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и на лица с трайни увреждания. 

Към края на 2021 г. чакащи за услугата „Асистентска подкрепа“ има в половината български общини (132), а общата им бройка е 2478 души. Картата на България ясно показва, че има много чакащи в районите около Русе и Силистра, Кърджали и Смолян, Видин. В община Руен чакащите достигат 156, в Ардино – 150.

Отнесени към броя на населението най-много са чакащите в общините Ардино, Сандански и Гърмен.

Източник на данните:
Агенция за социално подпомагане