Общински профили

Брой напуснали ученици между I и VII клас, 2018/19 г.

Избери

Общините с нито един напуснал ученик през 2018/19 г. са само 20

Към учебната 2018/19 г. общините с нито един напуснал ученик от общообразователните и специалните училища само 20, но повечето от тях са относително малки. Сред „отличниците“ по този показател впечатление правят Божурище и Летница, които са с относително голям общ брой ученици, но въпреки това при тях няма особено напускане на ученици. От обратната страна, общините с над 200 напуснали ученици са 10, всички в групата на големите. Напускането обаче не е непременно пропорционално на цялостния размер на системата на училищно образование в общината -  на първо място е Пловдив с 1004 ученика, а Сливен (с 581 напуснали) има почти толкова напуснали ученици преди гимназиалната фаза, колкото столицата (с 592) , впечатление прави големият им брой и в Хасково.

Източник на данните:
НСИ