Дял на учениците в професионалните училища, 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ