Общински профили

Брой на икономически неактивните сред населението на 15-64 г., преброяване 2021 г.

Избери

Икономически неактивните лица в общината са тези, които са нито заети, нито безработни (т.е. няма готовност да започнат работа и не търсят такава).

Като абсолютна стойност най-много неактивни има в големите градове – 179 хиляди души в столицата, по 54 хиляди във Варна и Пловдив и 35 хиляди в Бургас, но това отразява най-вече голямото съсредоточаване на населението в тях. Доколкото в групата на трудоспособните влиза населението над 15 годишна възраст, значителна част от него е на възраст, в която некавитността на пазара на труда е резултат от участие в образование – училищно или висше. Ако отчетем отделно учениците и студентите, това би намалило значително броя на неактивните в големите градове, и особено тези с университети. 

Източник на данните:
НСИ