Общински профили

Покритие на кадастъра 2019 г.

Избери

Почти всички общини са завършили кадастралната си карта

Картата представя данните за покритието на кадастъра в общините, отнесени към цялата им територия. Както ясно личи, повечето практически са засъвршили процеса, а една 40 общини имат покритие под 90% от територията си през 2019 г.

Едва пет - Етрополе, Ихтиман, Маджарово, Руен и Чавдар не са започвали, според данните предоставени на ИПИ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. С под 10% покритие пък са други три - Айтос, Ружинци и Костенец.