Общински профили

Дял на неграмотните сред населението на 9 и повече години, 2021 г.

Избери

Делът на неграмотните сред населението на 9 и повече години е броят на лицата в общината, които не могат да четат или пишат, съотнесен към населението на 9 и повече в общината според преброяването от 2021 г.

Накрая се спираме и на  неграмотните, които са на практика изключени от пазара на труда – извън някои дейности в земеделието трудно се намират работни места, които не изискват поне базисно умение за четене и писане. Разпределението тук е много сходно с това на нискообразованото население, като най-висок дял на неграмотните е отчетен в сливенските общини Мъглиж и Твърдица, както и добричката Крушари – по 10% от населението на седем и повече години. Още по-притеснително е, че в самият областен център Сливен неграмотните са почти 5%, въпреки очакването за лесен достъп до образование и развита училищна система. Важно е да отбележим, че делът на неграмотните е под 1% в едва 91 общини, което говори за значителни проблеми пред активиране на голям брой потенциални работници на много места, независимо от големия недостиг на труд в българската икономика в  последните години.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ