Общински профили

Динамика на населението между 2011 и 2021 г.

Източник на данните:
НСИ