Общински профили

Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години, преброяване 2021 г.

Избери

Коефициентът на заетост на населението на възраст 15-64 години представлява отношението на заетите в общината към цялото население за съответната възрастова група в дадената община. (НСИ)

Коефициентите на заетост на общините в страната показват много големи различия между местните пазари на труда. Очаквано и тук лидер е столицата със 75% заетост сред населението на 15-64-годишна възраст, а сред водещите пет общини се нареждат също Трявна, Костинброд, Сливница и Пирдоп. С много висока заетост са и Божурище, Елин пелин и Горна Малина в непосредствената индустриална периферия на София, което за пореден път демонстрира, че столицата и свързаните с нея малки общини формират най-силния и динамичен пазар на труда в страната. Сред по-големите градски общини заетостта е 70% в Габрово и по 69% в Пловдив, Варна и Велико Търново, 68% в Русе и по 67% в Стара Загора, Бургас и Шумен. Най-общо имаме основания да заключим, че пазарите на труда на големите градове достигат до много сходен резултат, въпреки различната структура на заетостта. При по-малките общини най-добрите резултати се наблюдават при тези с доминираща в местната икономика преработваща промишленост, както и интегрирани  с близък голям стопански център. Същевременно има 33 общини, в които заетостта е под 40% – съсредоточени най-вече в Северозападна и Североизточна България, както и части от Родопите и Сливенско.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ