Общински профили

Ползватели на социална услуга „Асистентска подкрепа“, 2021 г.

Избери

Ползватели на социална услуга „Асистентска подкрепа“: Броят на лицата в общината, които ползват услугата „Асистентска подкрепа“.

По данни на Агенцията за социално подпомагане към 31 декември 2021 г. потребителите на услугата „Асистентска подкрепа“ са 14 343 човека. Разпределението им по общини показва по-широко ползване на услугите на асистент в пограничните райони и като цяло – в източната и северната части на страната. Най-много за ползвателите в община Пловдив – 821, следвана от общините Русе, Сливен, Бургас, Кюстендил, Велико Търново и Силистра – всички с по над 200 ползващи услугата.

Относителният брой на ползвателите спрямо населението пък извежда напред общините Болярово, Маджарово, Чавдар, Челопеч, Антон като общините с най-много предоставяни асистентски услуги.

Източник на данните:
Агенция за социално подпомагане