Общински профили

Брой на общинските предприятия (по ЗОС) към края на 2021 г.

Избери