Общински профили

Дял на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование, 2021 г.

Делът на населението на 7 и повече години с основно и по-ниско образование е отношението на лицата в общината, завършили основно или по-ниско образование, спрямо населението на 7 и повече в общината според преброяването на населението от 2021 г.

Оформят се обаче няколко района с много висок дял на населението с основно и по-ниско образование (тук за прегледност групираме тези с основно, начално и по-ниско завършено образование), което е сериозна пречка пред развитието на съвременна икономика и инвестициите, независимо дали говорим за индустрия или услуги. Най-общо тези струпвания са в три района – край Кърджали, Шумен и Търговище и Сливен, като и в трите в повечето общини делът на хората с основно и по-ниско надхвърля 50%. Доколкото тези райони са с компактно малцинствено население – както ромско, така и турско – най-вероятно основните причини  са системните проблеми с достъпа до системата на училищно образование, както и по-високият дял на отпадащите сред учениците от малцинствата. Струва си да споменем и провалите на програмите за обучение и преквалификация на възрастни. Очаквано най-нисък е делътна ниско образованите в областните градове, но и някои малки общини като Божурище, Трявна и Сопот, като предвид обхвата на представените данни най-вече става дума за настоящи ученици.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ