Общински профили

Брой на ежедневните трудови мигранти от други общини, 2021 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ